Vi är måna om din personliga integritet. Dina personuppgifter kommer att användas för vinstutbetalning, för att fullgöra kundåtaganden samt för att leva upp till lagar och regler. Lotteriets förmånstagare, Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet, delar personuppgiftsansvaret med Lottericentralen, som hanterar alla personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakta oss om du har några frågor gällande dina personuppgifter, kundtjänst når du på 08-704 64 50.